Steun stichting Jikkie

Stichting Jikkie zet zich in om therapie met behulp van paarden toegankelijk te maken voor diegenen die het nodig hebben, maar niet zelf kunnen betalen. Wij vragen uw steun om het werk van Jikkie en de andere paarden mogelijk te maken.

Stichting Jikkie heeft in 2013 en in 2014 al enkele giften ontvangen, waarmee de start van de stichting is gemaakt. Voor meer informatie over doneren kunt u contact opnemen met bestuurslid Tjitske Sijtsema, 06-10434942.

Donateurs van de stichting

stichting It Kypmantsje (donatie in 2013 en 2014)

mevrouw Y. van Solkema en de heer B. van den Berg (donatie oktober 2014)

Dr. C.J. Vaillant Fonds (donatie oktober 2014)