Commissies

De stichting werkt met commissies. Deze commissies zijn samengesteld op thema’s. De volgende commissies zijn vooralsnog gevormd:

  • Communicatie (social media, PR en marketing)
  • Methodiek bepaling & onderzoek
  • Doelgroep en criteria bepalen
  • Werving fondsen en andere inkomstenbronnen
  • Professioneel betrokkenen