Werkwijze

Het aanbieden van paardentherapiesessies aan een gezin of gezinsleden is een goede gelegenheid voor de betrokkenen in een heel andere context samen te werken en los te komen van de dagelijkse patronen in eigen leefsituatie. Het werken met paarden brengt de betrokkenen in het ‘hier en nu’. Het is een ervaring waardoor het gezin weer een nieuw uitgangspunt krijgt om samen verder te kunnen. Het individu of gezin wordt weer in haar kracht gezet, er komt weer beweging en er ontstaat perspectief. In ons leven van alle dag ontstaan ongemerkt patronen en verstrikkingen die ontwikkelingen van het gezin en gezinsleden in de weg kunnen staan. Door het gezamenlijk werken in een paardentherapiesessie komen er nieuwe inzichten en oplossingen in beeld die men direct in het eigen leven kan integreren en waardoor de onderlinge communicatie weer effectiever wordt. Er wordt niet geproblematiseerd maar we gaan juist uit van de positieve ervaringen.

In het werken met de paarden vanaf de grond (er wordt niet op het paard gereden) is de benadering ervaringsgericht. Het is niet een kwestie van praten over en analyseren van de problemen, maar een kwestie van ervaren wat er zich op dat moment afspeelt. De ervaringen en belevingen die tijdens de opdrachten met de paarden naar voren komen kunnen direct vertaald worden naar hulpvraag van de cliënt in de dagelijkse situatie. In tegenstelling tot verbale therapieën, waar voornamelijk over de klachten, problemen en het oplossen ervan gesproken wordt. Paardentherapie kan daarom ingezet worden als krachtig middel om snel tot de kern te komen en kan daarom ook zeer goed ingezet worden naast bestaande therapieën.

Het werken in de natuur samen met de paarden bevordert dat cliënten zich makkelijk openen tot het formuleren en in contact te komen met hun hulpvraag en -bronnen, zodat deze spelenderwijs tot ontwikkeling kunnen komen.