Voor wie

Om individuen en/of gezinnen, die vast zijn gelopen en hierdoor gestagneerd zijn, door therapie met behulp van paarden weer perspectief en regie in hun leven terug te geven. Diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals bijv.:

  • dat één of meerdere gezinsleden een psychiatrische aandoening(en) heeft of;
  • een lichamelijke of (lichte) verstandelijke beperking heeft;
  • trauma’s (vb PTSS);
  • rouwverwerking;
  • langdurige ziekte;
  • gezinsleden door hun grondslag alle aandacht van het gezin opeisen.

De therapie met de hulp van paarden kan aan individuele gezinsleden worden gegeven, maar het streven is om zoveel mogelijk het gehele gezin erbij te betrekken. De therapie met paarden kan als losse therapie gegeven worden, maar ook heel goed als een aanvulling op een andere therapievorm.

Door de therapie met behulp van paarden kan men elkaar weer op een andere manier leren kennen, waardoor er weer ruimte ontstaat om met elkaar nieuwe ervaringen op te doen.