Transparantie

Deze transparantie pagina met aanvullende informatie over stichting Jikkie sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Officiële naam: stichting Jikkie. Tevens publiek bekende naam.

KvK nummer: 57714045. Akte van oprichting 9 april 2013.

Eeserstraat 2; 9537 TA  Eesergroen.

mail: info@stichtingjikkie.nl

mob: 06 10434942

IBAN nr: NL86 RABO 0114052174

 

Doelstelling

Stichting Jikkie is er voor:

  • Kinderen, volwassenen en gezinnen die baat hebben bij therapie met behulp van paarden, maar dit zelf niet (volledig) kunnen betalen. Via de stichting kunnen zij een financiële bijdrage aanvragen om deze therapie te kunnen volgen.
  • De (gedeeltelijke) bekostiging van de opleiding tot paardencoach voor therapeuten. Deze paardencoaches geven therapie met behulp van paarden volgens de werkwijze en uitgangspunten van stichting Jikkie.
  • De financiering van onderzoek naar therapie met behulp van paarden.

Bestuurders

Tjitske Sijtsema (voorzitter) per 9 april 2013.

Harriët Prins (penningmeester) per 9 april 2013.

Uyen Lu (algemeen bestuurslid) per 1 september 2016.

Beloningsbeleid

Voor de bestuursactiviteiten ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventuele onkosten, voor zover niet bovenmatig, worden vergoed. Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting, zodat overigens geen beloningsbeleid van toepassing is.

Jaarrekening 2013 met toelichting treft u in deze link aan.

Jaarrekening 2014 met toelichting treft u in deze link aan.

Jaarrekening 2015 met toelichting en financieel jaaroverzicht 2015 treft u aan in deze link.

Jaarrekening 2016 met toelichting en financieel jaaroverzicht 2016 treft u aan in deze link.

Jaarrekening en financieel jaaroverzicht 2017 treft u in deze link aan.

Jaarrekening en financieel jaaroverzicht 2018 treft u in deze link aan.